Projekt

  • Blå tillväxt
  • Pågående projekt

Skandinaviska cirkulära industriparker

Svinesundskommittén är en av parterna i det nya Interregprojektet Skandinaviska cirkulära industriparker. Projektet är inriktat mot ett cirkulärt symbiosarbete i hamnarna Hirtshals och Kungshamn under tre års tid.

Gruppbild utomhus på alla som deltog i kickoffen i Hirtshals, vid en stor trappa, i hamnen, HIrtshals
Gruppbild på alla som deltog i kickoffen 5- 6 mars 2024 i Hirtshals, Danmark.

Ett hamnområde och företagen i en tillhörande industripark är ett uppenbart utvecklingsområde för grön energi och cirkulär resursanvändning. Projektet ska inleda samarbete med företag i hamnarna Hirtshals i Hjørring kommun, respektive Kungshamn i Sotenäs kommun, samt relevanta myndigheter för att skapa förutsättningar för ett cirkulärt symbiossamarbete. Projektet ska kartlägga och undersöka möjligheter inom alla typer av energi- och materialresurser så som vind, biogas, vatten, biomassa, men även att titta på möjligheterna inom transporter, lagerhållning och användning av lokaler och arealer.

Projektägare är Den Erhvervsdrivende Fond Skagen Uddannelsescenter i Danmark och partners är Kungshamnsfiskarna AB, Nordsøen Forskerpark, Rena Hav Sverige Aktiebolag, Hjørring Kommune, Sotenäs kommun, Svinesundskommittén och Hirtshals Havn. Svinesundskommittén bidrar som part med vårt nätverk, kunskap och erfarenhet inom blå näringar. Vi kommer sprida lärandet från projektet till våra medlemmar och kunna genomföra Skagerrakkonferens och politikerutbildningar med danska deltagare.

Projektet kommer att arbeta i tre definierade arbetspaket med ingående utsedda primära partners

Arbetspaket 1
Projektledning och kommunikation – partners i arbetspaketet; Skagen Uddannelsescenter, Sotenäs kommun och Hjørring Kommune

Arbetspaket 2.
Resursflöden och industriell symbios – Fokus på materialströmmar som finns vid hamnar och industriområden med fiskerirelaterade aktiviteter.  Arbetspaketet ser över fysiska resursströmmar såsom vatten, energi, biomassa etc, samt övrig samutnyttjning/effektivisering/försmartning – såsom lokaler, mark, transport. WP 2 arbetar nära WP 3. Partners i arbetspaketet; Sotenäs kommun, Hirtshals havn, Nordsøen forskerpark, Renahav, Kungshamnfiskarna

Arbetspaket 3
Kompetensflöden och social symbios – Ingen industriell symbios utan social symbios, rätt kunskaper, motivation och mindset måste finnas. Arbetspaketet arbetar för att få med aktörer och samhälle, med fyra utpekade målgrupper;

  • Lokala politiker
  • Lokala tjänstepersoner
  • Lokala aktörer som kan ge råd om investeringar och finansiering
  • Lokala företag

Partners i arbetspaket 3: Hjørring Kommune, Sotenäs kommun, Nordsøen forskerpark, Svinesundskommittén och Skagen Uddannelsescenter.

Projektorganisation

Projekttid
2023-12-01 till 2026-11-30

Projektägare
Den Erhvervsdrivende Fond Skagen Uddannelsescenter

Projektpartners
Nordsøen Forskerpark, Hirtshals Havn, Hjørring Kommune, Kungshamnsfiskarna AB, Rena Hav Sverige Aktiebolag, Sotenäs kommun och Svinesundskommitten

Finansiärer

Logo Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök