Projekt

  • Avslutade projekt
  • Gränsmöjligheter
  • Grön tillväxt

Bioeconomy Regions in Scandinavia 2020 – 2022

Svinesundskommittén har inom delprojektet Bioeconomy Regions in Scandinavia genomfört intervjuer med en rad aktörer kopplade till skoglig bioekonomi för att fördjupa kunskapen om gränshinder och pandemins effekter. Rapporten producerades 2022 och finns på engelska, norska och svenska. Den summerar upplevda gränshinder inom skoglig bioekonomi mellan Norge och Sverige.

Karta Bis

Tillsammans med resultatet från tidigare intervjuer av företagare och branschrepresentanter träder en entydig bild fram. Aktörerna inom skoglig bioekonomi måste hantera ett stort antal formella gränshinder kopplade till olika byggbestämmelser, vilket direkt hämmar möjligheterna till affärer. Intervjupersoner påpekar olikheter i detaljer som speciellt försvårande eftersom de är lätta att missa och ökar risken att kostnader eller tidsplaner skenar i väg. Dessutom finns olikheter kring arbetssätt, definitioner av begrepp, språk och kultur. Rapporten har tre språkversioner.

De regionala aktörerna för projektet är Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommue, Svinesundskommittén, Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum, Innlandet fylkeskommune, Region Värmland, Region Dalarna, Paper Province, IUC Dalarna och många närings aktörer i Norge och Sverige.

Läs mer på projektets hemsida:

Bioeconomy Regions in Scandinavia

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök