Projekt

  • Avslutade projekt
  • Gränsmöjligheter

Projektet Gränsmöjligheter

Gränsmöjligheter Sverige-Norge är ett treårigt samarbetsprojekt med inriktning på att skapa en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs hela den norsk-svenska gränsen. Projektets övergripande mål är att möjliggöra för små- och medelstora företag i Norge och Sverige att utan hinder arbeta på en större gränsöverskridande marknad.

Bro Sverige-Norge

Svinesundksommitténs är ansvarig för ett arbetspaket (arbetspaket 5) som handlar om formella och informella gränshinder samt skapa kompetenshöjande insatser längs gränsen där fokus är att visa på möjligheter över gränsen för företag. Brist på information och svårtillgänglig information kan skapa gränshinder. Genom att kommunicera och sprida kunskap om gränsstrukturer och dess möjligheter kan gränshinder minimeras.

Finansiärer

interreg sverige-norge logo
Länsstyrelsen Värmland logotyp
Hedmark fylkeskommune logotyp
Fylkesmannen i Hedmark logotyp
Arbetsförmedlingen gammal logotyp
Logotyp Grenstetjänsten
Mitt Norden kommittén logotyp
Nav logotyp
Svinesundskommitten logotyp
VG_regionen
Östfold fylke logo

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök