Projekt

  • Avslutade projekt
  • Gränsmöjligheter

Ta bort onödiga gränshinder

Ta bort onödiga gränshinder är ett tvåårigt projekt mellan Västra Götaland och Viken och syftar till gränsmöjligheter för gränsregional utveckling.

Gamla Svinesundsbron

 Det övergripande målet handlar om att:

  • Etablera en regional arbetsprocess mellan Västra Götaland och Viken för gränshinderarbetet inom näringslivet och offentlig verksamhet.
  • Utveckla en långsiktig struktur i syfte att starta lösningsprocesser för att ta bort onödiga gränshinder mellan Sverige och Norge. (metodiskt sätt kan verka i den nationella och nordiska strukturen.)
  • Länsstyrelsen har goda kontakter på nationella nivå som är en resurs.

Tidsperiod: 1 januari 2020 – 31 december 2021

Projektägare: Svinesundskommittén

Medfinansiärer: Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Budget: 1 871 000 sek

Finansiärer

Logotyp Svinesundskommittén
VG_regionen
Logotyp Viken fylkeskommune

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök