Projekt

  • Pågående projekt
  • Turism

Besöksnäring 2.0

Projektets övergripande mål är att stärka konkurrenskraften och den gröna omställningen hos besöksnäringsföretagen i gränsregionen. Hållbar utveckling är vår tids största utmaning. Besöksnäringen står inför en grön omställning och en digital omvandling som påverkar resenärernas beteende inför, under och efter sin resa. Projektet vill bidra till att rusta de små och medelstora företagen i gränsregionen så att de kan möta hållbarhetskraven från både samhället och resenärerna.

Kvinna paddlar kajak på havet.

För att nå projektmålet kommer vi att arbeta med aktiviteter inom tre fokusområden:

  • Kunskap och kompetenslyft inom hållbarhet/cirkulär affärsutveckling
  • Hållbar platsutveckling genom innovation och digitalisering
  • Samverkan och kommunikation, synliggörande av gränsregionen.

Projektet ska bidra till att skapa en långsiktig och hållbar gränsregional besöksnäring, genom att:

  • Skapa nya kopplingar mellan besöksnäringen Information/Kommunikations/Teknik (IKT)-företag, akademi, offentlig sektor och befolkningen, lokalt/gränsregionalt
  • Skapa nya samarbeten på tvärs över kompetenser och erfarenheter vilket bidrar till nytänkande och innovation
  • Stärka den gränsregionala ”varukorgen” med nya lokala näringsmöjligheter och nya näringssamarbeten över gränsen
  • Fler besökare upptäcker, nyttjar, förstår och uppskattar värdet av gränsregionen

Projektorganisation

Projekttid: 1 januari 2023 – 31 december 2025
Projektägare: Svinesundskommittén & Visit Østfold
Finansiärer: Projektet finansieras av Interreg Sverige – Norge, Fyrbodal, Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune samt kommunerna: Halden kommune, Rakkestad kommune; Marker kommune, Sarpsborg kommune, Strömstads kommun, Tanums kommun, Dals-Eds kommun, Bengtsfors kommun, Melleruds kommun, Åmåls kommun. Följande organisationer medfinansierar också i tid genom deltagande: Destinationsbolagen, kommunerna, piloterna, partners, RISE, Eventwood, KulturIT, Inspiria Science center

En visualisering av vad projektet Besöksnäring 2.0

Se film från kickoffen 16 mars 2023

Kickoff för projektet

Den 16 mars hade projektet en kickoff på Tanumstrand. Besöksnäringsföretag, destinationsbolag och kommunrepresentanter samlades till ett open space-möte. Syftet var att i en gemensam kreativ process lyfta frågor och aktiviteter som skulle kunna ingå i projektet. Filmen nedan gör sig bäst med ljudet på.

Nyheter kopplade till Besöksnäring 2.0

studietur Indre mindre text

Studieresa inom lokal mat för inspiration till nya affärsmöjligheter

Läs mer

arrow-right
SmakPåØstfold_031 - Fotokred @kollasj_webb

Studieresa till Indre Østfold med fokus på lokalproducerad mat och hållbarhet

Läs mer

arrow-right
bild på mobilskärm med appar inom social media.

Kurs i social media – privatmarknaden

Läs mer

arrow-right

Kurs i social media – företagsmarknaden

Läs mer

arrow-right

Företagare fick testa verktyg för omställning och cirkulära affärsmodeller

Läs mer

arrow-right

Gemensam julkampanj i gränsregionen

Läs mer

arrow-right
Inga fler nyheter att visa...

Finansiärer

Logotyp Interreg Sverige Norge 2023
Logotyp Svinesundskommittén
Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Bengtsfors kommun
Logotyp Dals-Eds kommun
Logotyp Åmåls kommun
Logotyp Melleruds kommun
Logotyp RISE
Logotyp Strömstad Infocenter
Logotyp Strömstads kommun
Logotyp Tanum turist
Logotyp Tanums kommun
Logotyp Vitlycke museum
Logotyp Visit Dalsland
Logotyp Viken fylkeskommune
Sarpsborg kommune
Logotyp Rakkestad kommune
Halden Kommune
Logotyp Destinasjon Halden
Logotyp Eventwood
Logo Guldkorn Smak på Östfold
Logotyp Haldenkanalen
Logotyp iSarpsborg
Logotyp Kultur IT
Logotyp Rakkestad Næringsråd
Logo Visit Indre Østfold
Logotyp Østfoldmuseene
Logotyp Inspiria
Logotyp Visit Oslo
Logotyp Turistrådet Västsverige

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök