Projekt

  • Pågående projekt
  • Turism

Vår guide över hållbarhetsinitiativ

Genom att integrera hållbarhetsprinciper i sina verksamheter kan företag inom besöksnäringen bidra till en mer hållbar framtid, både för miljön och för de samhällen de verkar i, samtidigt som de stärker sin egen affärsmodell. För att göra det enklare för dig som företagare att hitta rätt typ av information, kurser och rådgivning med mera, har vi valt ut ett antal aktörer som riktar sig särskilt till företag inom besöksnäringen och håller hög kvalitet. Du hittar hela listan uppdelat under kategorier på denna sida.

Sex viktiga skäl:
Därför bör företag satsa på hållbarhetsarbete

Miljöansvar – Turism har en betydande påverkan på miljön, bland annat genom koldioxidutsläpp från resor, avfallshantering och resursförbrukning. Genom att implementera hållbara metoder kan företag minska sitt ekologiska fotavtryck, bevara naturresurser och skydda den biologiska mångfalden. Detta inkluderar användning av förnybara energikällor, vattenbesparande åtgärder och avfallshantering genom återvinning och minskning av engångsartiklar.

En jordglob som ser ut som en kristallkula, ligger i en hand omringad av frodig grönska.Ekonomiska fördelar – Hållbarhetsarbete kan leda till kostnadsbesparingar på lång sikt, exempelvis genom energieffektivisering och minskad avfallshantering. Dessutom kan det öppna upp för nya marknadssegment av medvetna resenärer som prioriterar miljövänliga alternativ. Certifieringar och miljömärkningar kan också ge ett konkurrensfördel, vilket attraherar fler kunder.

Samhällsansvar och lokal ekonomi – Hållbar turism innebär också att stödja och stärka lokalsamhällen. Genom att samarbeta med lokala leverantörer och anställa lokalt kan företagen bidra till ekonomisk utveckling och ökad sysselsättning i regionen. Dessutom bidrar det till att bevara lokala kulturer och traditioner.

Regler och föreskrifter – Det blir allt vanligare med lagar och regler som kräver att företag arbetar hållbart. Genom att proaktivt anpassa sina verksamheter efter dessa kan företag undvika böter och andra sanktioner, samt vara väl förberedda på framtida regleringar.

Image och varumärkesbyggande – Konsumenter blir alltmer medvetna om hållbarhetsfrågor och föredrar företag som visar ansvarstagande. Genom att aktivt arbeta med hållbarhet kan företag bygga ett starkt och positivt varumärke, vilket i sin tur leder till ökad kundlojalitet och bättre kundrelationer.

Riskhantering – Klimatförändringar och miljöförstöring utgör risker för företag inom turism, såsom extrema väderförhållanden och minskade naturresurser. Hållbarhetsarbete kan hjälpa företag att minska dessa risker och skapa en mer resilient verksamhet som är bättre rustad för framtida utmaningar.

Människor står i bredd i en odlingsträdgård och tittar på gårdsägaren som berättar om odlingarna. Himlen är blå och det har hunnit grönska litet.

Vår guide inom hållbarhetsinitiativ

Här nedan hittar du en lista uppdelad i handböcker, kunskapsbanker, personlig rådgivning, digitala kurser, webbinarium. nätverk, internationella initiativ och verktyg. Det mesta av materialet är tillgängligt för både svenska och norska företag, undantag förekommer.

Tre bra handböcker

Tillväxtverket – nio steg till hållbarhet
Alla tjänar på hållbarhet – Hållbar utveckling inom besöksnäringen (pdf)

Visit Sweden, verktygslåda
Kommunicera med den medvetna resenären

NHO Reiseliv, minska matsvinnet
Matvett – Kutt matsvinn (pdf)

Tre bra kunskapsbanker

Tillväxtverket
Kunskapsbank för turism och besöksnäring kunskapbesoksnaring.se

Visit Sweden
Kunskapsbank med löpande och relevant kunskap visitsweden.com

Göteborgs universitet – centrum för turism(CFT)
Öppna material för lärande gu.se/turism

Personlig rådgivning

Nedan är några aktörer listade som ger rådgivning till företag inom besöksnäringen. Kontakta respektive aktör för att få reda på vad de kan erbjuda just dig.

Turistrådet Västsverige
Turistrådet Utbildning vastsverige.com

Almi Sverige
För Svenska företag,  boka ett personligt möte  almi.se

Innovasjon Norge Reiseliv
För Norska företag business.visitnorway.com

Västsvenska handelskammaren – Klimatlöftet
Svenska företag vastsvenskahandelskammaren.se/klimatloftet

Energimyndigheten
Hitta din lokala energi- och klimatrådgivare  energimyndigheten.se

Digitala kurser

Vissa kurser kan du göra gratis och vissa är belagda med en kursavgift.

UNWTO, United Nations World Tourism Organisation
Samlingssida för Internationella digitala kurser/utbildningar på engelska
unwto-tourismacademy.ie.edu 

GSTC, Global Sustainable Tourism Council
GSTCs egna kurser gstcouncil.org

Visita
Energieffektivisering för hotell och restauranger Energieffektivisering för Hotell & Restauranger

NHO Reiseliv
Kutt matsvinn matvett.no

Innovasjon Norge
Cirkulär ekonomi/ Forretningsmodellering – Innovasjon Norges kompetansesenter 

Energimyndigheten
Energieffektivisering för hotell och restauranger Energimyndighetens kunskapsportal

Miljöfyrtårn
Sertifieringskurs Sertifiseringskurs | Stiftelsen Miljøfyrtårn (miljofyrtarn.no)

Matnyttiga webbinarier

Hållbar besöksnäring
Inspelningar och material från events och webbinarium natverkethallbarbesoksnaring.se 

Visit Sweden
Vad är cirkulär ekonomi? Cirkulär ekonomi – Cirkulär Business Model Canvas. (visitsweden.com)

Energikontoren
Filmer om cirkulär ekonomi Filmer om cirkulär ekonomi i turistnäringen (energikontorsyd.se)

Almi
Program kring företagande Almi Play – Almi

Green key
Cirkulär ekonomi inom turism.
Circular Economy in Tourism – Green Key webinar #5 of the Acting Against Pollution Campaign (youtube.com)

Turistrådet Västsverige
inspelade webbinarium Turistrådet Online (vastsverige.com)

Centrum för turism GBG
Filmer om hållbarhet CFT:s öppna material för lärande | Centrum för turism, Göteborgs universitet (gu.se)

Nätverk

Nätverket Hållbar besöksnäring Nätverket Hållbar Besöksnäring (natverkethallbarbesoksnaring.se)

CirEko CirEko – Kunskap, inspiration, utveckling och positionering inom den cirkulära ekonomin

Internationell initiativ

GSTC Global Sustainable Tourism Council (GSTC): Criteria, Standards, Certifications (gstcouncil.org)

UNWTO UN Tourism | Bringing the world closer (unwto.org)

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök