Projekt

  • Pågående projekt
  • Turism

Hållbar platsutveckling – Gamla Svinesundsbron

Projektet Hållbar platsutveckling – Gamla Svinesundsbron ska lägga grunden och skapa förutsättningar för den fortsatta utvecklingen av Gamla Svinesund som ett attraktivt internationellt besöksmål med en stark lokal besöksnäring.

Idag är Gamla Svinesundsbron en oslipad, något bedagad, diamant i behov av upprustning och utveckling. Innan den nya bron invigdes var dock området en livlig mötesplats för norrmän och svenskar. Det långsiktiga målet är att återskapa den gränsöverskridande mötesplatsen genom att nyttja broarvet och dess gränsöverskridande attraktion samt de stora naturvärdena. Tillsammans skapar dessa faktorer möjlighet att utveckla besöksnäringen eftersom det attraherar turister och kan användas av näringslivet för att utveckla unika varumärken och upplevelser på gränsen.

Gamla Svinesundsbron, brofästet på svensk sida med utsikt mot Norge. En kvinna med kjol står med ryggen mot och blickar ut vid broräcket.

Projektet har fyra mål:

  1. Skapa lokalt förankrad social delaktighet och engagemang i Gamla Svinesundsbrons utveckling
  2. Ena områdets intressenter kring en vision för Gamla Svinesundsbrons utveckling
  3. Ta fram en tydlig, bild av platsens utvecklingsbehov (både för underhåll, utveckling och näringsliv)
  4. Lägga grunden för långsiktiga finansierings-och samverkansformer.

I området runt Gamla Svinesundsbron finns det många olika aktörer med skilda intressen. Dessa ska bland annat enas kring en vision och handlingsplan för området. Därför är en viktig del av projektet dialog och lärande av intressenterna för att ta del av samt bemöta deras farhågor, önskemål, erfarenheter och kompetens. För att åstadkomma dialog kommer vi att genomföra ett antal workshops, informationsträffar och samråd där intressenter och aktörer vid Gamla Svinesundsbron kommer bjudas in att aktivt vara en del av utvecklingsarbetet kring Gamla Svinesundsbron.

Projektorganisation

Projektägare: Svinesundskommittén och Halden kommune

Projekttid: 1 januari 2024 – 31 december 2026

Finansiärer: Interreg Sverige – Norge, Svinesundskommittén, Halden kommune, Västra Götalandsregionen, Strömstads kommun

Nyheter kopplade till Hållbar platsutveckling – Gamla Svinesundsbron

Inga resultat hittades.

Finansiärer

Logotyp Interreg Sverige Norge 2023
Logotyp Halden kommune
Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Strömstads kommun

Vad letar du efter?

Sök på webbplatsen

Sök