Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse för svinesundskommitten.com

Tillgänglighetsredogörelse för Svinesundskommitténs hemsida – svinesundskommitten.com

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i regionen.

Domänen och hemsidan svinesundskommitten.com förvaltas av Svinesundskommitten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur svinesundskommitten.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dessa.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att svinesundskommitten.com ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. De allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från svinesundskommitten.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på info@svinesundskommitten.com.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i tillgänglighet till info@svinesundskommitten.com.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och meddela det.

Du når DIGG via e-post info@digg.se eller telefon 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighet på webbplatsen

Tabba dig fram

Webbplatsen är även byggd så att du ska kunna tabba dig igenom webbplatsen utan att behöva använda en mus.

Responsiv

Svinesundskommitten.com är anpassningsbar och dynamisk. Det innebär att läsbarhet och struktur är den samma oavsett om du sitter vid en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Länkar

Om vi länkar till andra hemsidor eller till dokument öppnas de i ett nytt webbläsarfönster. Länkar vi internt, kommer sidan att öppnas i samma fönster.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument

Det finns filer av typen PDF, Word, PowerPoint med flera på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi försöker tillgänglighetsanpassa dokumenten på sidan så långt det går.

Formulär och integrerade system

Det finns formulär och integrerade system på svinesundskommitten.com, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna. Dessa är gjorde i system som vi inte själva äger eller kan justera.

Bilder och filmer

Alternativa texter kan saknas på bilder och på sidan finns filmer som inte är tillgänglighetsanpassade. Arbete pågår för att komplettera och förbättra detta i den mån det är möjligt. Vi brister när det gäller syntolkning av filmer.

Oskäligt betungande anpassning

Svinesundskommitten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda och vi är medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 på samtliga delar av webbplatsen.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det rör i första hand kartor som inte är avsedda för navigering och digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av svinesundskommitten.com eller står under dess kontroll. 

Hur vi testat webbplatsen

Extern aktör (Bozzanova AB) har gjort en granskning av webbplatsen svinesundskommitten.com. Senaste granskning gjordes i juni 2021 enligt DIGG:s Manual för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tekniska brister på webbplatsen svinesundskommitten.com som identifierades i granskningen åtgärdades i april 2022.

Webbplatsen publicerades i juni 2018.