Hållbar turism i attraktivt område

Turism är ett av våra fokusområden. Det är en av världens snabbast växande näringar och är även viktig för gränsregionen vid Svinesund. Just nu arbetar vi med att utveckla en mer hållbar turism för våra attraktiva men samtidigt känsliga miljöer. Vi kan locka fler besökare till vårt fantastiska område genom att samarbeta mer över gränsen.

Bohuslän, Dalsland och Østfold lockar tillsammans ett stort antal besökare varje år. Men få turister väljer att ta del av gränsregionens samlade utbud, antingen semestrar man i Sverige eller i Norge. Det vill vi i Svinesundsregionen ändra på. Vi jobbar för att utveckla en hållbar turism som stärker hela gränsregionen och gör fler besökare nyfikna på vad som finns bortom de självklara attraktionerna och utanför högsäsongen.

Inom fokusområdet turism arbetar vi med Interreg-projektet Gränsen som attraktion som syftar till att stärka besöksnäringen i gränsregionen.

Läs mer om projektet