Digital projektpitch – Besöksnäring 2.0

Torsdag 9 juni kl. 08:30-09:30, Digitalt via Teams

Inom ramarna för förstudien Besöksnäring 2.0 bjuder Svinesundskommittén och Visit Østfold in till en projektpitch. Tillsammans med turistorganisationer, besöksnäringsföretag, kommuner och andra aktörer arbetar vi med att ta fram ett huvudprojekt med fokus på besöksnäringsutvecklingen i gränsregionen. Genom olika mötesplatser, exempelvis en workshop i slutet av mars, har vi samlat in en mängd spännande idéer. Vi har nu bearbetat och prioriterat bland alla behov och idéer och tagit fram en projektpitch, det vill säga ett förslag på ett upplägg på ett huvudprojekt.

Nu vill vi ha era inspel på vårt förslag och därför bjuder vi in till en digital projektpitch. Där kommer vi att presentera vårt förslag och välkomnar idéer, kommentarer och förslag. Vi bjuder in er till denna projektpitch för att vi tillsammans ska kunna utveckla ett så bra projekt som möjligt som ger förutsättningar till att stärka den gränsregionala besöksnäringen.

Möjlighet att delta vid en fysisk projektpitch den 7 juni finns, läs mer här! 

Inbjudan projektpitch (pdf)