Svinesundskommittén och Göteborgs universitet arbetar tillsammans inom projektet FOODbiz och vill påminna om den workshop som vi anordnar om matturism i nationalparker. Denna workshop vänder sig till alla som jobbar inom besöksnäringen i eller i anslutning till Kosterhavets nationalpark och Ytre Hvaler nasjonalpark. Studenter från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har också bjudits in och kommer att arbeta vidare med resultatet från workshopen. Varmt välkomna!