Innbydelse til pressetreff

 Møt Svinesundskommitténs styreleder Linda Engsmyr, Haldens ordfører og styremedlem i Svinesundskommittén Thor Edquist samt turistsjefene i grenseregionen

Hagen på Rød herregård i Halden, tirsdag 11. juni kl 15.00 – 15.30

Grenseoverskridende turismesamarbeid skaper nye produkter

Turistorganisasjonene i Østfold, Strömstad, Tanum og Dalsland har gjennom prosjektet Grensen som attraksjon innledet nye samarbeid. Prosjektet drives av Svinesundskommittén og Visit Østfold og fokuserer på å styrke besøksnæringen i grenseregionen og skape langsiktige samarbeid. Noe som har gitt resultater. Prosjektet har styrket samarbeidet mellom både bedrifter og turistorganisasjoner og har utviklet nye produkter.

Et produkt som lenge har blitt etterspurt er et grenseregionalt kart som viser begge sider av grensen, til forskjell fra mange eksisterende kart der den andre siden av grensen er blank. Før fjorårets sommersesong ble et grenseregionalt turistkart produsert og i løpet av vinteren og våren har det blitt oppdatert og forbedret. Det grenseregionale turistkartet er et oversiktskart som viser noen av de viktigste besøksmålene i grenseregionen. ”Vi har lenge hatt behov for et kart som viser grenseregionen vår og alt som finns her! Kartet som ble laget i fjor sommer ble tatt godt imot og ble satt stor pris på av besøkere og turistbyråpersonalet og vi tror at det oppdaterte kartet kommer å bli enda mer brukervennlig”, sier Linda Engsmyr, styreleder i Svinesundskommittén.

Prosjektet har på forskjellige måter jobbet med å løfte opplevelser i grenseregionen. I tillegg til det grenseregionale kartet har man skapt konseptet Turer i grenseland som skal inspirere til å reise i regionen.

På tirsdag presenterer vi det nye turistkartet for første gang sammen med ytterligere nytrykt materiale. Hjertelig velkommen!

Mer informasjon om prosjektet Grensen som attraksjon og Turer i grenseland finns på: https://svinesundskommitten.com/turism/gransen-som-attraktion/ og https://www.visitoestfold.com/no/grenseregionen/

For mer informasjon kontakt:

Louise Robertsson, prosjektleder Grensen som attraksjon, Svinesundskommittén

Mobil: +46 70 614 74 54

Epost: louise@svinesundskommitten.com

Else-Marie Guldahl, prosjektleder INSPIRIA science center/Vist Østfold

Mobil: +47 905 23 504

Epost: else-marie.guldahl@inspiria.no