Hoppa till innehåll

Vi jobbar med

Vi jobbar med tillväxt

De senaste tio åren har relationen mellan Norge och Sverige blivit allt viktigare för de båda ländernas tillväxt. En tillväxtmotor är gränsregionen mellan Oslo och Göteborg som har stor potential att växa ännu mer. I det här området är kontakterna tätare över den norsk-svenska gränsen än någon annanstans.

Svinesundskommittén har ett tydligt fokus på att stötta den innovativa miljön i gränsregionen. En viktig uppgift är också att stärka samarbeten mellan företag, akademi, kommuner och andra offentliga aktörer på båda sidor gränsen. Dessutom jobbar vi för att utvecklingsarbetet ska öka – på både lokal, regional och nordisk nivå.

Vårt arbete drivs som långsiktiga processer som är projektfinansierade med aktiviteter inom flera fokusområden. Syftet är att skapa fler jobb och förstärka det gränsregionala mervärdet. Det här arbetet finansieras av bland andra Västra Götalandsregionen, Østfold fylkeskommune och programmet Interreg Sverige-Norge.

Våra fokusområden är