Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Statsministrarna har det övergripande ansvaret.

De fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland har ett unikt kulturellt och politiskt samarbete. Det täcker ett spektrum av områden och är en viktig del i det europeiska och internationella samarbetet.

Målet för samarbetet är att utveckla den nordiska samhörigheten, öka kompetensen och konkurrenskraften. Tack vare samarbetet och nordiska överenskommelser ska ländernas medborgare kunna umgås så smidigt som möjligt. Några goda exempel är passfrihet, fri arbetsmarknad och möjlighet att studera i andra nordiska länder.

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet varar ett år i taget och roterar mellan de fem nordiska länderna. Under 2019 är Island ordförande.

Vår gränsregion är ett av tolv samarbetsområden som ingår i Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbete över riksgränserna i Norden som leds av Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (ÄK-R).