Gränshinder inom skoglig bioekonomi lyfts i EU

Byggbranschen, liksom skog och trä, är viktiga branscher i hela EU. Färre hinder vid affärer över de nationella gränserna skapar nya möjligheter för branschens små och medelstora företag. Svinesundskommittén har, genom AEBR (The Association of European Border Regions) fått tillgång till kompetens inom gränshinder som genomfört en fördjupad studie Perceived border obstacles linked to wood construction och gett förslag på lösning.

Studien Perceived border obstacles linked to wood construction, genomförd av AEBR, är intressant på flera sätt. Resultaten av studien kommer att presenteras vid årsskiftet 2021/2022 i en rapport som illustrerar ”Main findings & lessons learned” tillsammans med rekommendationer till lokala, regionala, nationella och europeiska institutioner. Svinesundskommittens ”case”, Perceived border obstacles linked to wood construction, kommer dessutom att vara ett av 7 utvalda ”case” (bland totalt 47) som presenteras i form av story-telling.

Till den fördjupade studien