Hoppa till innehåll

Marint Gränsforum Skagerrak

Marint Gränsforum Skagerrak

Projektet är avslutat (projekttid 2019-01-01 – 2022-06-30)

I gränsområdet mellan Sverige och Norge delar vi ett havsområde med en unik marin miljö, med höga naturvärden och marina nationalparker på båda sidorna av gränsen. Med undantag för ett begränsat fiske och vattenbruk är den marina näringslivsutvecklingen i sin linda men det finns en stor potential att utveckla fler företag som på olika sätt nyttjar havet och dess resurser på ett hållbart sätt i sina affärsmodeller.

Att vi förvaltar och utvecklar denna del av Skagerrak på ett klokt, långsiktigt och hållbart sätt är i allas intressen. EUs satsningar inom ”Blue Growth” med den hållbart bruk av havets och sjöars resurser motiverar arbetet. Det 14 målet av de 17 globala målen förtydligar vad hållbarhet är inom de marina näringarna.

Genom samverkan över gränsen och med ett transdisciplinärt arbetssätt skal Skagerrak stärkas som et livskraftig miljö och en blå tillväxtregion, och samtidigt värna om den värdefulla miljö som bl.a. nationalparkerna utgör för en hållbar utveckling. Prosjektet skal lede til varige arbeidsformer og møteplasser både politisk og administrativt for å kunne følge opp innsatsområdene etter at prosjektet er avsluttet.

”Marint gränsforum Skagerrak” skall möjliggöra en økt näringslivsutveckling i Skagerrak. Områdena Havsförvaltning och Forskning & Akademi skal støtte opp om en långsiktig hållbar näringsutveckling.

Projektorganisation

Projektägare Sverige: Svinesundskommittén

Medsökande: Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs Universitet/Tjärnö Marina Laboratorium

Projektägare Norge: Viken Fylkeskommune

Finansiärer

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak blev finansierat av: