Hoppa till innehåll

Marint Gränsforum Skagerrak

Marint Gränsforum Skagerrak

Slutrapport och film

Interregprojektet Marint Gränsforum Skagerrak är med goda resultat avslutat efter 3,5 år. En mängd olika aktiviteter har under åren arrangerats och har samlat representanter från näringslivet, forskningen samt förvaltande myndigheter och politiken.

Projektets syfte har varit att skapa goda förutsättningar för hållbar marin näringslivsutveckling genom samverkan över norsk-svenska gränsen. Målsättningen för projektet har varit att stärka Skagerrak som en blå tillväxtregion samtidigt som den värdefulla marina miljön ska värnas. Ett 50-tal företag har fått stöttning av projektet genom olika insatser och flera av dem får du möta i filmen som sammanfattar vad projektet åstadkommit. Här får du följa med flera av företagen ut i verksamheterna och ta del av vad projektet betytt för dem. Det viktiga arbetet kommer att leva vidare i det nybildade Politiskt Forum Skagerrak – ett direkt resultat av projektet. Detta är mycket glädjande då diskussionen om ett politiskt forum för vårt gemensamma havsområde funnits sedan ett årtionde tillbaka. Nu blir det verkligt genom ett samarbete mellan Svinesundskommittén, Vestfold og Telemarks fylkeskommune, Vikens fylkeskommune och Västra Götalandsregionen.

SLUTRAPPORTEN

Finansiärer

Projektet Marint Gränsforum Skagerrak blev finansierat av: